Nội dung báo cáo theo phụ lục I (áp dụng cho các trường THPT : Lục Ngạn số 1, 2, 3, 4, 5 ; Phổ thông DT Nội trú ; TT GDNN – GDTX); theo phụ lục II (áp dụng cho các trường THCS ...