Friday, 27/05/2022 - 07:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS PHONG VÂN

Kế hoạch tổ chức ôn thi và tổ chức thi thử kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021-2022

Tổ chức ôn thi và tổ chức thi thử kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Căn cứ Công văn số 366/ SGDĐT-GDTrH,GDTX ngày 02/04/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang;Công văn số 137/ PGDĐT-THCS ngày 8/04/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn về việc hướng dẫn tổ chức ôn thi và thi thử  kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch thực hiện chỉ tiêu,nhiệm vụ nâng điểm thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, Trường THCS Phong Vân xây dựng kế hoạch hướng dẫn ôn thi và thi thử vào lớp 10 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tăng cường nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

-Nâng chất lượng điểm thi các môn thi vào THPT không chuyên theo kế hoạch đã đề ra.

- Giúp nhà trường đánh giá kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học ôn thi vào lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nắm tình hình chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh; chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng làm bài thi vào THPT; giúp nhà trường có những giải pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Thực hiện đầy đủ nội dung kiến thức chuẩn  theo tài liệu ôn thi vào lớp 10 của SGD&ĐT và tài liệu hướng dẫn nội dung ôn tập và cầu trúc đề thi vào 10 của PGD&ĐT.

II. Tổ chức ôn thi và công tác phân luồng học sinh

  1. Tổ chức ôn thi.

- Hoàn thành chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học; không cắt xén, dồn ép chương trình.

- Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo Thông tư 26/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 58/2011 công bằng, khách quan, từ đó xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn học sinh cho phù hợp, đảm bảo chất lượng.( Dự kiến khoảng 45 buổi/ lớp- có lịch cụ thể)

- Tổ chức ôn thi các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và GDCD với nội dung kiến thức theo công văn 998/SGD&ĐT-0GDTrH-GDTX ngày 3/9/2020.

- BGH, tổ chuyên môn, GV dạy nghiên cứu về nội dung, phương pháp giảng dạy sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

- Riêng môn GDCD đảm bảo 100% các em được học đầy đủ nội dung chương trình, kỹ năng làm bài…

2. Công tác phân luồng học sinh

- CBGV, NV trong đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của PHHS về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.( đặc biệt GVCN và GV dạy khối 9)

- Tổ chức buổi hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho các em để các em có hướng đi đúng đắn phù hợp với khả năng, lực học của bản thân.

II. Thi thử lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021-2022 theo lịch của SGDĐT và PGD&ĐT

  1. Đợt thi: 4 đợt ( Nhà trường đã tổ chức đợt 1 vào đầu tháng 01/2021)
  • SGD ĐT tổ chức thi thử 01 đợt vào tháng 4( có lịch kèm theo)
  • Phòng GD&ĐT tổ chức thi thử 02 đợt( có lịch kèm theo)
  1. Lịch thi

Đợt 2: Do SGD&ĐT tổ chức

 

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề cho HS

Tính giờ

23/4/2021

( Thứ sáu)

Chiều

Ngữ văn 9

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35phút

GDCD 9

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

24/04/2021

( Thứ bảy)

Chiều

Toán 9

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

Tiếng Anh 9

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

 

Đợt 3: Do Phòng GD&ĐT tổ chức

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề cho HS

Tính giờ

11/5/2021

( Thứ ba)

Chiều

Ngữ văn 9

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35phút

GDCD 9

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

12/05/2021

( Thứ tư)

Chiều

Toán 9

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

Tiếng Anh 9

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

 

           Đợt 4: Do Phòng GD&ĐT tổ chức

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề cho HS

Tính giờ

25/5/2021

( Thứ ba)

Chiều

Ngữ văn 9

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35phút

GDCD 9

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

26/05/2021

( Thứ tư)

Chiều

Toán 9

120 phút

13 giờ 30 phút

13 giờ 35 phút

Tiếng Anh 9

60 phút

15 giờ 45 phút

15 giờ 50 phút

III. Tổ chức thực hiện

  1. Phân công giáo viên coi thi thử

- Thực hiện theo Quyết định việc phân công cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi thử của Hiệu trưởng.

            - Bố trí coi thi, phân công 2 giáo viên/phòng.

- Xếp phòng thi:  Xếp theo vần A,B,C tối đa 24 học sinh/ phòng thi

           2.  Cách làm bài thi thử

- Học sinh làm bài trên giấy thi, phiếu trắc nghiệm đã được chuẩn bị trước, đề in sẵn do SGD ĐT, PGD&ĐT ra.

3. Chấm bài thi thử

 Giáo viên chấm theo môn dạy được phân công.

 Thành phần và thời gian theo Quyết định về việc phân công cán bộ, giáo viên làm công coi, chấm bài thi thử của Hiệu trưởng.

 Biểu điểm chấm bám theo đáp án do SGD và  phòng giáo dục đã ra. Yêu cầu khi chấm, sửa lỗi sai, nhận xét vào bài kiểm tra, ghi điểm thành phần và cộng tổng điểm chính xác, làm tròn điểm theo quy chế.

- Sau khi chấm xong giáo viên bộ môn chữa, trả bài cho học sinh xem đồng thời báo cáo điểm từng học sinh của từng môn mình được phân công giảng dạy cho GVCN; GVCN tổng hợp điểm của tất cả các môn của từng học sinh và gửi về cho PHHS.

- GVBM báo cáo kết quả theo mẫu cho bộ phận chuyên môn để báo cáo PGD&ĐT chậm nhất: Đợt 2 ngày 02/05/2021; Đợt 3 ngày 19/5/2021; Đợt 4 ngày 29/5.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và thi thử vào lớp 10 THPT không chuyên năm 2021-2022 Đề nghị tất cả các đồng chí CBGV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với BGH để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- PGD ĐT; PHT( c/đ)

- Các tổ CM, CBGV(t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ninh Thị Sen

 

Bài tin liên quan