Friday, 27/05/2022 - 06:00|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS PHONG VÂN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Những ngày đầu tháng 5, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo hoạt động dạy học hiệu quả, Sở giáo dục đã quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 10/5/2021. Trường THCS Phong Vân xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến đảm bảo nội dung chương trinhfm năm học 2020-2021 cho học sinh các khối lớp.

PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN

TRƯỜNG THCS PHONG VÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 26 /KH-THCSPV

Phong Vân, ngày  11 tháng 05 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường

Tháng 5 năm học 2020 - 2021

 

              
  

      Căn cứ vào Công văn số 187/PGD&ĐT ngày 10/5/2021 của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19;

      Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và Kế hoạch giáo dục của trường THCS Phong Vân năm học 2020-2021; 

     Căn cứ tiến độ thực hiện chương trình, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh.

Trường THCS Phong Vân xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến tháng 5 năm học 2020 - 2021 như sau:

 I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo thực hiện đúng đủ nội dung và tiến độ chương trình dạy học đã được phê duyệt, không cắt xén, bỏ chương trình.

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn

-Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

 II. NỘI DUNG

1.Thực hiện rà soát thực hiện chương trình các bộ môn. Do trong dịp học sinh được nghỉ các ngày lễ lớn và phải tạm dừng đến trường để  phòng chống dịch bệnh, việc thực hiện chương trình bị chậm so với kế hoạch cụ thể như sau:

BẢNG TỔNG HỢP SỐ TIẾT THIẾU

(Thời điểm: hết tuần ngày 09/5/2021)

 

MÔN

6A1

6A2

6A3

7A1

7A2

7A3

8A1

8A2

9A1

9A2

Ghi chú

Toán

9

6

6

8

8

7

9

8

11

10

82 

TC Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

7

9

16 

1

2

3

0

0

1

  

5

5

17 

Hóa

 

 

 

 

 

 

5

5

5

4

19 

Sinh

6

5

4

3

4

3

4

3

5

4

41 

CN

5

5

4

2

2

3

1

1

3

2

28 

Tin

5

5

5

7

5

6

7

8

 

 

48 

TD

0

0

0

4

8

4

4

4

0

0

24 

Văn

 

8

8

   

12

10

13

15

66 

Sử

1

1

1

6

4

6

0

1

5

5

 30

Địa

   

4

5

5

4

6

1

0

25 

GDCD

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

15 

Tiếng anh

9

8

9

6

9

8

8

8

4

0

69 

Âm nhạc

3

2

3

2

2

3

2

2

2

1

22 

Mỹ thuật

2

3

2

2

1

2

2

2

  

16 

 

37

41

43

43

46

43

55

56

60

56

480

 

2. Căn cứ vào số tiết thiếu, nhà trường xây dựng lịch day học trực tuyến  như sau (có TKB kèm theo)

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thời gian thực hiện từ tuần học ngày 12/5/2021 đến ngày 22/5/2021.

( TKB xây dựng theo tuần: Tuần 1 từ 12/5/2021 đến 16/5/2021; tuần 2 kết thúc ngày 22/5/2021). Riêng khối lớp 9 dạy học trực tuyến xong chậm nhất 19/5/2021; khối 6,7,8 kết thúc chậm nhất vào 22/5/2021.

-Những học sinh không có khả năng học trực tuyến yêu cầu nhóm GVBM và GV dạy lựa chọn nội dung hợp lý để gửi bài về cho học sinh ôn tập.

2- GVBM, GVCN thông báo lịch học cho học sinh và hướng dẫn học sinh  vào lịch trong phần mềmTeams đã sử dụng trong những lần trước. GVBM  ghi thời khóa biểu dạy học trực tuyến trong sổ đầu bài. Mỗi buổi dạy 3-4 tiết/ môn, không dạy theo tiết TKB chính khóa để học sinh tiện sử dụng.

( Có thể theo bài hoặc chủ đề đảm bảo sự tương tác giữa GV và học sinh)

Mỗi buổi dạy GVBM kiểm diện học sinh và báo cáo số lượng học sinh truy cập vào học dự học và những khó khăn của học sinh cho BGH để kịp thời giải quyết.

3 - Chuyên môn nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện.

4 - Tổ chuyên môn bám sát kế hoạch hướng dẫn giáo viên thực hiện và kiểm tra quá trình dạy của các thành viên trong tổ bộ môn.

5- Giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc theo lịch dạy ghi trong kế hoạch.

6. Riêng học sinh khối 9 ngoài việc dạy học trực tuyến để hoàn thành nội dung chương trình năm học, giáo viên xây dựng nội dung và tiếp tục ôn tập cho học sinh nhằm củng cố, bổ sung các kiến thức giúp các em tham gia kỳ thi vào THPT.( có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau: Giao bài, đề thi thử qua zalo, messenger…) GV thường xuyên kiểm tra, chữa bài cho học sinh.

7. Hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định để hoàn thành chương trình.

8. GV dạy trực tuyến có thể thực hiện theo lịch làm việc trên trường, có thể tại nhà( Do tổ bộ môn, nhà trường giám sát) phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình năm học 2020-2021 trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19 của trường THCS Phong Vân. Nội dung dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, Yêu cầu tất cả các đồng chí nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ với BGH để được hướng dẫn ./.

Nơi nhận:

- Chi bộ (b/c);

 - PHT,TTr CM (c/đ); GV( t/h)          

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ninh Thị Sen

 

Bài tin liên quan