Friday, 27/05/2022 - 05:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS PHONG VÂN
 • Vi Văn Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng HPHHS
  • Điện thoại:
   0384572585
 • Nông Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội phó HPHHS
  • Điện thoại:
   0375215504
 • Vi Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0389978831
  • Email:
   vilam712@gmail.com
 • Nguyễn Quang Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng PTĐ
  • Điện thoại:
   0987596860
  • Email:
   sonc2phongvanlng@gmail.com
 • Văn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977817365
  • Email:
   vanngocson85@gmail.com
 • Lý Văn Đại
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976978767
  • Email:
   lyvandaibacgiang@gmail.com
 • Chu Văn Bon
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0984930683
  • Email:
   anhbonth@gmail.com